>消息 >Reifer oy ve Metalix’in csv-bağlantı-erp sistemi

Nisan 16,2014

Reifer oy ve Metalix’in csv-bağlantı-erp sistemi

Reifer Oy,YüksekKaliteli sacparçaMontajlarıVeişlemesiileulaştırmave enerji gibisektörlerehizmet vermektedir。Reifer,Amada Pega 358 Punch’ınYanınıra priiiparçaYüklemeveboşaltmasistemi ile bir amada lc2415 lazer kesim kesim kesimkesimakinasınasahiptir。

İşletmesahibi veyapımmüdürüvilleotranen西diyor:

“FirmamızdaBirPançveLazer Kesim MakinesiBulunmaktadır。üretimizimizoldukçaYoğundur。üretimserilerininmiktarıAz,ancakçokSseıdaFarklıParçaVardır。Pratik ololaktümyerleşimlersadece bir kezyapılır。ProgramcılarZamanlarını,GeoMetridosyalarınıAramak,Sabitlemekeve veardındindanbudosyalarınyerleşimlerinioluşturmasturmakiçinHarcar。

ÖncekiYazılımlarıntümündeZaman QualisserivardıvariSiparişlerGecikirdi。Metalix‘十Önce,tamzamanlıçalışanveyerleşimyapan ikiprogramcıVardı。MakineoperatörleriAkşamVardiyasıSırasındadayerleşimYaparlardı。

ERP-SISTEMINECSVBAğlantısıylaMetalixileçalışmakdurumu radikal birbirşekildeDeğiştirdi。DahaönceTamZamanlıçan从Yaklaşık2,5çalışanVardı。simdiYaklaşık3-4Saat /günçalışanTekbirProgramcıvar。Yuva YapmakArtıkBirdarboğazDeğil。Erp-Sistemine Entegre Edilen Yeni Programlama Sistemi,GelecekteürecretimingeliştirileBilmesiIçiniçinpekin Pekin pek olanaksunmaktadır。“