StronaGłówna >Wiadomości >reifer oy i csv Metalixa - połączeniedo systemu erp

Kwiecień16,2014年

reifer oy i csv Metalixa - połączeniedo systemu erp

Reifer oysłuêmysektoromobróbki,transportu i energii,z wysokiejjakościczęściamiizespołamiz blachy。REIFER POSIADAWYCINARKęLASEROWąAMADALC2415 Z SYSTEMEM PODNOSZENIA iSKładowaniaCzęścipr iii OrazWykrawarkęAmadaPega 358。

Ville Otranen,Właścicieli MeneditremerprodukcjiMówi:

„ w naszej firmie posiadamywykrawarkęiwycinarkęlaserowa。Nasza linia produkcyjna jestdosyćGorączkowa。Serie Produkcji saMałe,AleposiadająduëeIlościRó目标DITALI。praktycznie wszystkiezagnieêdMeniasąWykonywanetylko raz。większośćCzasuProgramiścispędzalina poprawianiu geometrii i szukaniuplików,następniebudowali zagniezagnieżdmemdzagnieżeniaz tychplików。

z poprzednim oprogramowaniemcałyczasbyły有问题的z Harmonogonami iZamówieniabyłydostarczane Zopótnieniem。zaopatrzeniemsięw系统MetalixdwóchprogramistówzajmowałoSięZagnieêdManiemnapełnyetat。tak©运营商Maszyn WykonywaliZagnieêdMeniana wieczornych Zmianach。

praca z oprogragoniemMetalixA,ąCZąCymsięZ Systemem Erp Przez Pliki CSV,RadykalnieZmieniłaSytuację。wcześniejokoło2.5pracownikówpracowałonapełnyetat。Teraz Tylko Jeden Programista ZajmujesięTymok。3-4 Godziny/Dzień。WykonywanieZagnieêdMeńniejest Jes jewięcejograniczeniem。NOWY系统programOwania zintegrowany z系统erp daje wielemoëliwoścido rozwijania produkcji wprzyszłości。”